Författararkiv: Marie Hedberg

Våren sjöngs in i Utsiktens ekoby i Lilla Krossekärr

Vi var över tjugo sångglada som samlats för att sjunga in våren i år. Både bybor och vänner stämde upp i de traditionella vårhälsningssångerna. SMHI hade varnat för både gräsbrandsrisk och blåst så vattnet var påkopplat och beredskapen god.

Sten-Inge arbetade hårt med bildfångandet medan vi andra hjälptes åt att sköta elden när vi inte sjöng och Annika hade gjort nya välorganiserade sånghäften.

 

Dimbåge över Goddalen

dimmbage-hela-72

Dimbågen (eller den vita regnbågen som den också kallas) iakttas inte tillnärmelsevis lika ofta som regnbågen. Dels torde den inte vara alls lika vanlig, dels är den inte lika tydlig och därmed inte så lätt att få syn på. För att den ska uppträda krävs att man har ett skikt med små moln- eller dimdroppar framför sig och en lågt stående sol i ryggen. Dessa villkor kan till exempel vara uppfyllda en sensommarmorgon när dimman just lättar.

Dimbågen är delvis samma fenomen som regnbågen. Regnbågen uppstår i regndroppar (ofta med diameter 2-3 mm i skurar sommartid). Dimbågen uppstår däremot i små moln- eller dimdroppar (diameter högst 0,02 mm).

Bilden tagen den 25 februari i år i Goddalen.

Orust Stora Energipris 2015 gick till Utsikten

Priset delades ut av Orust Kretsloppsakademi för att vi har genom ett föredömligt och samtidigt modernt sätt skapat hållbara, energieffektiva boenden, lokalt näringskretslopp, resurshushållning och inte minst stor social gemenskap.

Prisutdelning 1 480

Priset delades ut av Thomas Ivarsson, Orust Kretsloppsakademi (längst th) och Kf:s ordförande Bengt Torstensson (längst tv) Till glada mottagare från ekobyn Ulla Kedbäck och Magnus Hjorth.

Putskurs i regn och solsken

Utsiktens första kurs för utomstående har genomförts under kvalificerad ledning av Disa Angbratt och Ulf ”Lerulf” Henningsson. Det blev som sig bör en putskurs. Deltagarna fick lära sig finputsa ett litet halmbalshus. Eftersom huset ligger i ett utsatt läge blandades lerputsen med kalkputs för att få en starkare yta. Kursen började med två föredrag och fika på fredagen. Ulf talade om olika byggnadstekniker som använder lera, sand och jord, ibland med tillsatser av koskit och fibrer som halm, hampa, ull och hår. Disa gick mer in på det praktiska arbetet med putsning och talade om konsistenser och proportioner när hen blandar lerputs. Betinget var att finputsa Snäckans hus – på två arbetsdagar och de sju deltagarna klarade sin uppgift med bravur. Alla arbetade hårt och målmedvetet och fick goda råd och mycket information av Disa och Ulf.

Jag och alla inblandade i kursen vill tacka Ulla för kaffe, bullar, perkulator och mysigt middagsbord, Li för gästfrihet i hennes brygghus och Lina för husrum i nybygget.

Disa Och Ulf förbereder ett överbleck inför kursen.

Disa och Ulf förbereder ett överbleck inför kursen.

Elenor fortsatte arbete med linätsuppsättning.

Elenor fortsatte arbetet med linnätsuppsättning.

Inget stoppade Cisely och Disa. På lördagen öste regnet nämligen ned och hade det inte grannen Lina bistått med presenning hade det varit omöjlogt att arbeta.

Inget stoppade Cisely och Disa. På lördagen öste regnet nämligen ned och hade det inte grannen Lina bistått med presenning hade det varit omöjligt att arbeta.

Det är tradition att på något sätt dekorera ett halmbalshus. Det blev Linda och Bosse som fick den grannlaga uppgiften. Resultatet blev, efter rådslag med mig Marie som bor i huset,.en liten yin och yangsymbol.

Det är tradition att på något sätt dekorera ett halmbalshus. Det blev Linda och Bosse som fick den grannlaga uppgiften. Resultatet blev, efter rådslag med Marie som bor i huset en, liten yin- och yangsymbol.

 

Mycket klättrande blev det. Cisely putsade allra högst upp i nocken. Fyra meter över marke.

Mycket klättrande blev det. Cisely putsade allra högst upp i nocken. Fyra meter över marken.

Glada och nöjda poserar alla inblandae för gruppfoto.

Glada och nöjda poserar alla inblandade för gruppfoto.

 

Välkommen på putskurs i ekobyn

Snäckan Ef i Lilla Krossekärrs ekoby inbjuder till

Introduktionskurs om lerputsning samt finputsning av halmbalshus

Vi börjar helgen på fredagskvällen med två föredrag av Disa Angbratt som talar om utvändig lerputs och Ulf Henningsson som talar om lerans mångfacetterade egenskaper och sina erfarenheter av många års lerbygge.
Marie Hedberg visar sin takisolering av lerull och så tar vi en kvällsfika.
På lördag och söndag använder vi våra kunskaper till att finputsa Snäckans halmbalshus.
Kursen hålls i Lilla Krossekärrs ekoby på Orust och på lördagseftermiddagen finns möjlighet att gå runt och titta på de olika husen innan vi äter middag tillsammans.
I kursavgiften ingår all mat samt övernattningsmöjlighet.

Disa skrattar t hemsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disa Angbratt är en av våra glada putslärare.

Kursdatum: 28-30 juni 2013
Anmäl dig senast 26 juni.
Kurskostnad: 800 kr

Anmälan kan göras till:

Marie Hedberg

telefon: 0708-79 05 92, e-post: marie@fotoochform.se

Disa Angbratt

telefon:0739-87 48 54, e-post: angbratt@gmail.com