Skulle du vilja bo i vår ekoby?

Vi undersöker intresset för att bo i ekobyn. Vi har kontakt med ett par byggföretag, bl.a. Egnahemsfabriken, och vill visa för dem att intresset är stort.

Om tillräckligt intresse finns hoppas vi att byggföretaget kommer att påbörja byggandet inom en inte allt för lång framtid.

Det kommer att finnas samlingslokal med köksmöjligheter.

Möjligheter till odlingslotter finns på ekobyns mark och vi äger gemensamt skog och åkermark.

Vill du bo ekologiskt hållbart och i social gemenskap  är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss via e-post eller telefon.

e-post:        kontakt@utsikten-ekoby.se

Tel:             Marie 0708-79 05 92

    Rickard 0705-47 99 45

Leave a Reply