Skogsvårdsprojekt

Skogsvårdsprojektet är ett 10-årigt åtagande i samarbete med Länsstyrelsen. Avtalstiden löper mellan åren 2010-2020 och syftet är att återställa gammal betesmark. Till hjälp har vi betande får, men vi har också tagit ner 140 träd.

De första fem åren utgår ersättning från Länsstyrelsen. De de sista fem åren krävs efterbete, dock utan ersättning.

Som en del i ett skogsvårdsprojekt finns det Klövsjöfår i byn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *