Archive for augusti, 2017

Får i byn

fredag, augusti 4th, 2017
Lite info Charlie o Emil har flyttat till Ålgård de behövde bättre bete. 
Småbaggarna har separerats från tackorna o flyttat hem till byn i 
den vanliga stora bagghagen. 
Hoppas det blir till glädje för både små o stora.
Annika o Lars