Hållbarhet i fokus

Ekobyn i Lilla Krossekärr skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle; ett samhälle som kan bibehålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors livskvalitet kan utvecklas. Hållbarhet på den lokala nivån berör förutom ekologiska även ekonomiska, sociala, organisatoriska, historiska och estetiska aspekter.

Ekologiska – I ekobyn byggs husen av ekologiska material, bebyggelsen anpassas efter platsens natur och byns försörjningssystem ingår i lokala kretslopp och flöden. Boendemiljön ger också förutsättningar för en miljövänlig och hållbar livsstil. Läs under ”Våra hus” vilka material som hitintills använts.

Ekonomiska – Ekoboende handlar till stor del om att hushålla med ekonomiska resurser. Självbyggeri, återbruk, gemensamt ägande och lokal försörjning bidrar till låga boende- och levnadskostnader.

Sociala – Många naturliga mötesplatser och boendedemokrati ger goda förutsättningar för sociala nätverk och kontakter mellan de boende. Man känner sig delaktig i det som händer, trivs och mår bra.

Historiska – Ett bevarande av områdets historia, såsom gårdsmiljön, häradsvägen och stengärdsgårdar, ger en känsla av sammanhang. Boplatsen blir en hembygd, där man engagerar och rotar sig.

Organisatoriska – Vardagslivet i ekobyn skall fungera både miljöriktigt och bekvämt. Därför har vi bland annat gemensamma utrymmen som återvinningshus och planerar för tvättstuga och ett gemensamhetshus.

Estetiska – Personliga hus med naturfärger i en färgskala som försöker bygga på Bohusläns traditionella färgskala. Husen byggs av platsens egna material och vackra planteringar och odlingar gör ekobyn tilltalande för ögat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *