Skogsträdgården Ravinen

Kontaktuppgifter till föreningen Skogsträdgården Ravinen
skogstradgardenravinen@gmail.com
Lina Edberg, telefon 0704-276972

Skogsträdgården Ravinen ligger i ekobyns mitt. Som besökare kan du själv vandra runt i skogsträdgården eller komma till våra öppna visningar och arrangemang. Du kan även bli medlem i föreningen Skogsträdgården Ravinen för att få information om vad som händer i skogsträdgården eller delta mer aktivt i uppbyggandet av den.

Träden i skogsträdgården har vuxit där sedan början av ekobyns uppbyggnad. Tack vare stöd från Leader Södra Bohuslän har den under 2018 och 2019 kunnat utvecklas mer mot en fullfjädrad och lättillgänglig skogsträdgård, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen Ålgård.Vad är en skogsträdgård?

En skogsträdgård är ett odlingssystem, där vi försöker härma och dra nytta av de ekologiska principer och funktioner som bygger upp naturliga skogar och gör dem till produktiva, hållbara och friska ekosystem.

Istället för skogens granar och björkar domineras skogsträdgården av fruktträd, bärbuskar och många andra nyttiga växter. Den planeras så att de naturliga processerna hjälper istället för motarbetar odlaren, och kan därför ge en god skörd av frukt, bär, nötter, bladgrönt, medicinalväxter, fibrer till textilier och andra nyttoprodukter, mot en liten arbetsinsats.

Genom att följa stigarna i Skogsträdgården Ravinen kan du lära dig mer om de ekologiska principer skogsträdgården är uppbyggd efter och lära känna träd, buskar och andra grödor, som växer där.

Skogsträdgården Ravinens historia och uppbyggnad

Redan i planeringsfasen av Utsikten Ekoby fanns en vision om frukt-odlingar i den dalgång eller ravin som finns i mitten av byn. 2006 började de första träden sättas ut. En av ekobyns medlemmar hade ett stort intresse för permakultur och skogsträdgårdar och flyttade med sig inköpta och egenuppdrivna träd från sin tidigare trädgård. Några av de äldsta träden är till exempel valnöt, pecannöt, äkta kastanj, kornell, mullbär och mispel. Under några år hölls ravinen öppen men skötseln av träden blev eftersatt.

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen Ålgård sökte Utsikten Ekoby pengar för att ta hand om ravinen och utveckla en riktig skogsträdgård. Med stödet från Leader Södra Bohuslän drevs under 2018 och 2019 projektet Ekobesöksnäring. Gärdesgårdar, vattenvägar och gångstigar har anlagts och ett stort antal nya växter har planterats. Evenemang, kurser och ett stort antal visningar genomfördes. För skogsträdgårdens fortlevnad bildades föreningen Skogsträdgråden Ravinen.

Bli medlem i föreningen

Föreningen Skogsträdgården Ravinen är en ideell förening och har som syfte att förvalta och utveckla skogsträdgården Ravinen, främja kunskapsutbyte kring skogsträdgårdar och erbjuda ett nätverk i närområdet.

Vi träffas på gemensamma arbetsdagar och har arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Alla som vill kan bli medlemmar och delta på alla föreningens aktiviteter.

För att komma i kontakt med föreningen kan du maila till skogstradgardenravinen@gmail.com

Om du vill bli medlem i föreningen skickar du ett mail till ovanstående mailadress samt betalar in medlemsavgift till kontonummer 8353-5 03819919-6. Det är viktigt att du märker betalningen med förnamn och efternamn, för att vi ska kunna hitta den.

Reducerad medlemsavgift 50 kronor
Ordinarie medlemsavgift 100 kronor
Hög medlemsavgift 200 kronor

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *