Livet i byn

Lilla Krossekärr sjuder liv och aktivitet. Människor möts i spontana samtal och planerade knytkalas, barn kliver av skolbussen, det sågas och grävs. De flesta husen är uppförda och därmed är byn befolkad. Men en hel del projekt och byggen kvarstår.

Då byns infrastruktur stod klar – vägar, vattenförsörjning, avloppshantering etc – dröjde det inte länge förrän ett stort antal hus började byggas. Nu, några år senare, är de flesta av byns privata hus färdiga och ett 30-tal personer lever i byn.

En blandning av privat och kollektivt
Livet i ekobyn i Lilla Krossekärr kännetecknas av en blandning av det privata och och det kollektiva. Hitintills har endast enfamiljshus byggts i byn. Varje hus är unikt både vad gäller form och material, men husen bildar tillsammans en helhet genom en harmoniserande färgskala från järnvitriolgrått till falurött.
Byns verksamheter är organiserade  i en styrelse och arbetsgrupper. Grupperna sköter mycket av det löpande arbetet såsom skogsvård, markskötsel och renovering. Ett konkret resultat är den gemensamma odlingsmarken, fördelat i små odlingslotter. Ladan, återvinningshuset, redskapsskjulet och bihuset är andra kollektiva utrymmen.

 

Behov av gemensamhetshus
För att underlätta den sociala samvaron och möjliggöra gemensamma aktiviteter är byn i behov av en föreningslokal eller gemensamhetshus. Planen är att placera en byggnad intill ladan, mitt i byn. Huset kommer troligen byggas i halm och lera, billiga och ekologiska material, som ger huset en vacker karaktär.

Bastubrygga
I byn ingår en bit strandremsa vid Grindsbyvattnet som har iordningställts som badplats. Men utöver detta vill vi ha möjlighet att ta ett härligt bastubad året runt. Därför planerades en bastu öppen för alla bybor och grannar – vedeldad förstås! Den är nu färdig och sköts av den livaktiga Bastuföreningen.

 

Meandiket rensas upp sommaren 2020

Ett meandike är en slingrande bäck med större och bredare svängar. Det bidrar till vattenreningen.

En tanke kring ”Livet i byn

  1. Bengt Carling

    Är intresserad av att ca ett år bosätta mig i min Jurta och bygga upp min Geodesiska Dome som atilje, på en bit mark.
    Är eko o social designer o en Homoludens.
    Har sysslat med kretslopp o återvinning av människor sedan mitten av 1960 talet. Kompostering, återvinning, performance, musik, bilder…….
    Benedictio

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *