Archive for mars, 2010

Utsikten på miljömässa

måndag, mars 29th, 2010

Vår medverkan på miljömässan “Hållbart – en miljömässa i tiden” blev en stor succé! Vi hade många besökare med många frågor och somliga kunde vi svara på andra inte. Men roligt var det att stå där och roligt också att mässan fick så många besökare.
Vår monter blev informativ för både händer och hjärna.

Intresserade herrar läste och frågade. (mer…)

Södra området

torsdag, mars 25th, 2010

Byvägen

torsdag, mars 25th, 2010