månadsarkiv: juli 2014

Ekodagar 23-24 Augusti 2014

Välkomna till Utsikten ekoby och Ålgårds kvarn och såg!

Lördag 23 och söndag 24 augusti, klockan 11.00 – 16.00

–          Öppna hus i ekobyn

–          Fika på två ställen

–          Poängpromenad

–          Loppis

–          Workshop i lerputs

–          Kompostworkshop för barn, samarbete Göteborgs Botaniska Trädgård

–          Information Warré-biodling

–          Information från Föreningen Sesam, bevarande av kulturväxter

–          Tillverkning av fågelholkar i högstubbar och kunskap om död ved

Musik och dans från klockan 16.30 på lördagen.

Mer aktiviteter kan tillkomma.

Ett färdigt program kommer att läggas ut här och på Föreningen Ålgårds hemsida:

www.algardskvarn.se