Hus 13

Annika och Lars och katten Hjalmar


Bostadshus:

Hållöhuset från söder.

Hållö 65. Byggt december 2008

Träfasad, järnvitriol+olja, 3 glas energifönster, isolering cellulosafiber, 30 cm väggar

Braskaminen …

Ackumulatortanken och solfångardisplayen är viktiga delar i energisystemet


Timmerstuga/komplementhus med sedum tak

Entré sett från norr med Grindsbyvattnet i bakgrunden

Rosengård med vedbod

Värmesystem: Sol, ved och el, vattenmantlad kamin Sorbas kopplad till accumulatortank om 500 liter.

Vedåtgång 8 kbm , beroende på vintertemperatur

Toalett kopplad till aquatron med UV filter, BDT vatten till separat tank

Komplementhus:
Jämtländsk timmerstuga. Byggd juni 2007
20 m3, drevad och isolerad med hampa, 3 glasfönster,
Uppvärmning: Ved och el
El och vatten indraget. Utedass med urinseparering
Kompletterat med Sedum tak 2013

Leave a Reply