Hus 13

Hos Annika och Lars

 Bostadshus:

Hållöhuset från söder.

Hållö 65. Byggt december 2008, utbyggt med 35 m2 våren 2016.

Träfasad, järnvitriol+olja, 3 glas energifönster, isolering cellulosafiber, 30 cm väggar

Braskaminen …

Ackumulatortanken och solfångardisplayen är viktiga delar i energisystemet


Timmerstuga/komplementhus med sedum tak 

Entré sett från norr med Grindsbyvattnet i bakgrunden

Rosengård med vedbod

Nu är vi även mikroproducenter på el genom våra nya solpaneler (installerade 2019), 20 st som tillsammans genererar 6 kWh.

. . . 

Värmesystem: Sol, ved och el, vattenmantlad kamin Sorbas kopplad
till accumulatortank om 500 liter.

Vedåtgång 8 kbm , beroende på vintertemperatur

Toalett kopplad till aquatron med UV filter, BDT vatten till separat tank

Komplementhus:
Jämtländsk timmerstuga. Byggd juni 2007
20 m3, drevad och isolerad med hampa, 3 glasfönster,
Uppvärmning: Ved och el.
El och vatten indraget. Utedass med urinseparering
Kompletterat med sedumtak och en utbyggnad  med mulltoa (Torp Isak) och dusch 2013.

 

Annika & Lars är självförsörjande på grönsaker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *