Författararkiv: Marie Hedberg

Utsikten på miljömässa

Vår medverkan på miljömässan ”Hållbart – en miljömässa i tiden” blev en stor succé! Vi hade många besökare med många frågor och somliga kunde vi svara på andra inte. Men roligt var det att stå där och roligt också att mässan fick så många besökare.
Vår monter blev informativ för både händer och hjärna.

Intresserade herrar läste och frågade. Läs mer